Gratis bestek

Gratis bestek is mogelijk na het doorsturen van duidelijke foto’s van de schade of in geval van afgekeurde voertuigen, na het doorsturen van het meetverslag van de keuring.